top of page

Avís legal

El lloc web i el domini univercomercialservices.com corresponen a Univer Comercial B2B amb  CIF:B56897903 domiciliada a carrer Llibretat, 159 3C, 17820- Banyoles, tel. 972 07 67 62 a info@univercomercialservices.com

Propietat intel·lectual i industrial

 

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics,  pertanyen a Univer Comercial B2B amb CIF: B56897903 , o a tercers que n’han autoritzat el seu ús específicament en el seu lloc web. Univer Comercial B2B presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Univer Comercial B2B n’autoritza la utilització exclusivament per difondre els seus productes o serveis. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Univer Comercial B2B, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de Univer Comercial B2B ni dels clients de Univer Comercial B2B Ssense autorització expressa, prèvia i per escrit dels respectius titulars dels drets.

Responsabilitat sobre els continguts

 

Tot i que Univer Comercial B2B actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per aixòUniver Comercial B2B manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Univer Comercial B2B fins a la confirmació expressa d’una comanda. ​

 

Univer Comercial B2B no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

 

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.

bottom of page