top of page

Avís legal

El lloc web i el domini univercomercialservices.com corresponen a DANIELA ALEXANDRA TAMAS RUS, AMB NIF: 42385293L  domiciliada a carrer Llibretat, 159 3C, 17820- Banyoles, tel. 972 07 67 62 a info@univercomercialservices.com

Propietat intel·lectual i industrial

 

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics,  pertanyen a DANIELA ALEXANDRA TAMAS RUS amb NIF: 42385293L, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús específicament en el seu lloc web. DANIELA ALEXANDRA TAMAS RUS presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. DANIELA ALEXANDRA TAMAS RUSn’autoritza la utilització exclusivament per difondre els seus productes o serveis. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a SERVEIS MARKETING, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de DANIELA ALEXANDRA TAMAS RUS ni dels clients de DANIELA ALEXANDRA TAMAS RUS sense autorització expressa, prèvia i per escrit dels respectius titulars dels drets.

Responsabilitat sobre els continguts

 

Tot i que DANIELA ALEXANDRA TAMAS RUS actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això DANIELA ALEXANDRA TAMAS RUS manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a DANIELA Alexandra Tamas RUS fins a la confirmació expressa d’una comanda. ​

 

DANIELA ALEXANDRA TAMAS RUS  no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

 

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.

bottom of page