Avís legal

El lloc web i el domini serveismarketing.cat corresponen a Serveis Marketing, domiciliada a carrer Llibretat, 1395 3C, 17820- Banyoles, tel. 972 07 67 62 a info@serveismarketing.cat 

Propietat intel·lectiual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics,  pertanyen a SERVEIS MARKETING, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús específicament en el seu lloc web. SERVEIS MARKETING presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. SERVEIS MARKETING n’autoritza la utilització exclusivament per difondre els seus productes o serveis. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a SERVEIS MARKETING, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de SERVEIS MARKETING ni dels clients de SERVEIS MARKETING sense autorització expressa, prèvia i per escrit dels respectius titulars dels drets.

Responsabilitat sobre els continguts 

Tot i que SERVEIS MARKETING actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això SERVEIS MARKETING manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a SERVEIS MARKETING fins a la confirmació expressa d’una comanda.

SERVEIS MARKETING no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.