top of page

La nova llei de protecció de dades?

La nova llei de protecció de dades (LOPD) 2018 substitueix la que hi havia anteriorment i ara totes les empreses estan posant a la pràctica les mesures necessàries per complir-la. Tot i que va ser aprovada el 2016 es va deixar un gran marge de temps per aplicar-la i ara és el boom.

Però, què és el que cal destacar de la nova LOPD?

El territori d’aplicació de la llei s’estén a fora de la Unió Europea quan el producte o servei s’ofereix a ciutadans de territori continental.

La nova llei remarca tres noves obligacions pel que fa a les alertes de seguretat pels consumidors:

​· S’ha d’especificar la base legal del tractament de les dades

​· S’ha d’informar del temps de retenció de les dades al consumidor

​· S’ha de proporcionar la informació de manera clara a l’usuari

​Tot i que l’antiga LOPD ja oblicava a sol·licitar el consentiment de l’usuari, l’actual estableix que només es poden sol·licitar les dades que siguin estricatament necessàries per realitzar el servei.

​Dret a l’oblit.

El consumidor té el dret a exercir la potestat de sol·licitar l’eliminació de les seves dades si és que s’han obtingut il·lícitament, si ja no són necessaries o si ha retirat el consentiment.

​L’usuari també té dret a la portabilitat, que obliga a les empreses que gestionen les seves dades a enviar-les amb el format adequat a un altre proveïdor o ser ella mateixa qui les transfereixi.

​Les empreses que treballin amb dades de persones estan obligades a portar un regisrte.

​Abans de fer una modificació, en el suport, emmagatzematge o qualsevol altre aspecte l’empresa ha de dur a terme un estudi de riscos i viabilitat previ per tal d’evitar que les dades puguin ser expostes.

​Les empreses que treballin amb bases de dades d’organismes públics hauran d’establir un delegat de protecció de dades. Aquest serà el responsable de supervisar les pràctiques actuals i assegurar-se que es compleix la nova normativa.

bottom of page