Suport en el cobrament de factures

La venda finalitza quan es cobra la factura.

Aquest servei està orientat a empreses on el volum de treball no permet gestionar el cobrament de les factures ja vençudes. Amb la nostra metodologia gestionem el cobrament en nom dels nostres clients amb immediatesa i perseverància a cada acció.

young-team-of-coworkers-working-on-proje
RAPIDESA

És de vital importància emprendre accions ràpidament quan es detecta una manca de cobrament.

FIDELITZACIÓ DE CLIENTS

Gestionem els cobraments des del respecte i l'enteniment, la intenció és que el client liquidi el deute i torni a consumir.

EXPERIÈNCIA

L'eficàcia de la nostra metodologia ens avala.

TRANQUIL·LITAT

Fem un seguiment detallat de les accions empreses fins al cobrament de la factura.

Ens adaptem a cada empresa 
Demana presssupost sense compromís!